top of page
Søk
  • post01454

Alarmerende økning i inkassosakerNorsk næringsliv taper årlig betydelige beløp på dårlige betalere. Collectors har en aktiv inkassotjeneste som effektivt motiverer til betaling på et tidlig tidspunkt.


Om du lar Collectors gjøre inkassoarbeidet for deg, så betaler du absolutt ingen ting før saken er løst! No cure – No pay-prinsippet, betaler ikke kunden, betaler du heller ingen løsningsprovisjoner. Dette med et eneste unntak, og det er om saken går så langt at man velger å kjøre den rettslig. Da påløper såkalt rettsgebyr.


Det betyr at mens du konsentrerer deg om din kjernevirksomhet, som er å jobbe og fakturere, så tar Collectors seg av å hente inn pengene for deg.


Økning i inkassosaker


Atle Gunnesmo i Collectors AS har med over 30 års fartstid lang erfaring og har sett mange trender gjennom tiden og kan ikke huske å ha sett en så alarmerende trend og vekst i inkassosaker som akkurat nå og han advarer om et krevende år for mange nordmenn. Faresignalene som Gunnesmo ser, peker i retning av en økning i gjeld og risiko for betalingsproblemer, og dette er en bekymringsfull utvikling for norsk økonomi.

Forbruksgjelden økt til over 151,4 millarder

Oppdaterte tall fra Gjeldsregisteret viser at forbruksgjelden i Norge øker, og dette kan føre til økt risiko for betalingsproblemer og inkassosaker. Gjelden økte med 0,4 milliarder til 151,4 milliarder kroner i februar i år. Dette tilsvarer en økning på 2,8 milliarder kroner sammenlignet med februar i 2022.

Collectors merker at husholdningsbudsjettene har krympet som følge av økte kostnader på blant annet renter og strøm, og dette kan føre til økte økonomiske utfordringer for mange nordmenn. Mange har allerede måttet ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld for å overleve og betale på andre inkassosaker som brenner enda mer. Dette er en uheldig utvikling, da det kan føre til at gjeldsbyrden blir enda større og at flere nordmenn havner i økonomisk krise. Det alvorlige faresignalet om at antall inkassosaker på billån øker med 41 prosent fra fjerde kvartal 2021 til samme periode i fjor, er spesielt bekymringsfullt. Dette er lån som folk normalt strekker seg langt for å betale tilbake, og en økning innenfor denne kategorien er et kraftig varsku for norsk økonomi. Det er viktig at myndighetene tar ansvar for å legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling, slik at ikke stadig flere nordmenn havner i en økonomisk krise.


Samtidig bør enkeltpersoner være bevisst på egen økonomi og unngå å ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld som man ikke klarer å betale tilbake. Det er viktig å ha en realistisk plan for tilbakebetaling av gjeld og å unngå å leve over evne. Dette kan bidra til å begrense risikoen for betalingsproblemer og inkassosaker, og sikre en bærekraftig økonomisk utvikling både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Inflasjonen i Norge var på sju prosent i januar, og dette vil klart gå ut over folks kjøpekraft. Mange har levd over evne eller på grensen før strømregninga og matvareprisene økte. Dette gjør at flere og flere nordmenn er på vei over i inkassoverden.

Gunnesmos advarsel om den kommende økningen i inkassosaker og inkassogjeld er svært bekymringsfull, spesielt i en tid hvor mange allerede sliter med økonomien. Det er viktig å være bevisst på egen økonomi og unngå å ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld som man ikke klarer å betale tilbake. Dette er en god påminnelse om at man bør være forsiktig med å låne penger og ha en realistisk plan for tilbakebetaling.

Samtidig er det viktig at myndighetene tar ansvar for å legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling. Dette inkluderer tiltak for å dempe inflasjonen og økte kostnader på blant annet renter og strøm. Det kan også innebære støtteordninger for de som allerede har havnet i økonomisk krise og tiltak for å forebygge at stadig flere nordmenn havner i samme situasjon.

Det er viktig å huske at en økning i inkassosaker og inkassogjeld ikke bare påvirker de som står i gjeld, men også samfunnet som helhet. Økende gjeld kan føre til økt arbeidsledighet, lavere forbruk og svekket økonomi for bedrifter, og dette kan igjen føre til en negativ spiral som rammer alle.

Derfor bør både enkeltpersoner og myndigheter ta ansvar for å håndtere denne utfordringen på en bærekraftig måte, slik at vi kan unngå en økonomisk krise som kan påvirke samfunnet i lang tid framover.


Hvorfor være tidlig ute med purring og inkasso?


Dette viser at inkasso er et viktig og nødvendig tiltak for å få inn utestående penger fra dårlig betalere. Jo lenger du venter å starte med inkassoprosessen, jo lenger tid tar det før du får pengene dine!


Collectors har utarbeidet effektive rutiner for å maksimere antallet oppgjorte inkassosaker for deg, og benytter seg av kredittopplysning, kravbrev, telefoner, informasjon fra sin database, samt utstrakt bruk av rettsapparatet. Alt for å sikre at du skal få de pengene du har krav på.


Målsettingen med et samarbeid med Collectors er å redusere dine kundetap og få en effektiv kredittid. Videre er det et viktig poeng at du reduserer de administrative kostnadene ved å hente inn pengene.


Velg rett inkassopartner


Når du skal velge en partner for inkasso, er det noen punkter som er veldig viktig å se på:


• Høy løsningsgrad (altså at de fleste sakene løses for deg).


• Forbedret likviditet ved at du får pengene du har krav på.


• Frigjorte ressurser, slik at du kan bruke tiden på å jobbe i stedet for administrativ oppfølging.


• Reduksjon av tap.


• Informasjon og rådgivning fra din partner.


• Kontroll på utestående fordringer via webløsning slik at du hvor som helst og når som helst kan logge deg inn og se status på alle dine saker.


• Ingen årsavgift eller skjulte kostnader. Det er din kunde som ikke betaler, som belastes alle påløpte salærer og kostnader. No cure – No pay-prinsippet, betaler ikke kunden, betaler du heller ingen løsningsprovisjoner.


Til sist et tips som bidrar til at DU får mindre inkassosaker: Dersom du kredittsjekker dine kunder jevnlig, vil du kunne få vite hvem som potensielt ikke betaler FØR du begynner å selge til dem.


Klikk her for å lese mer. Klikk her eller knappen under for å bli kunde.
380 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page