A group of women at a business meeting

HAR DU MOTTATT KRAV FRA OSS?

Prioriter å få betalt kravet innen forfall

Inkassogjeld er den gjelden som vokser raskest i form av renter, salærer og gebyrer.

 

Kan du ikke betale kravet innen forfall?

Ta kontakt med oss, så finner vi som regel en løsning i form av utsettelse eller en nedbetalingsplan.

Telefon: (+47) 22 99 52 00 (9:00-15:00 alle hverdager)

E-post: kundeservice@collectors.no


Er du uenig i kravet?

Dersom du er uenig i kravet så er det viktig at du kontakter oss og gir beskjed om dette.

Send oss en skriftlig innsigelse merket med vårt saksnummer til kundeservice@collectors.no hvor du redegjør for hvorfor du er uenig i kravet.