top of page
A group of women at a business meeting

HAR DU MOTTATT KRAV FRA OSS?

Prioriter å få betalt kravet innen forfall

Inkassogjeld er den gjelden som vokser raskest i form av renter, salærer og gebyrer.

 

Kan du ikke betale kravet innen forfall?

Ta kontakt med oss, så finner vi som regel en løsning i form av utsettelse eller en nedbetalingsplan.

Telefon: (+47) 22 99 52 00 (9:00-15:00 alle hverdager)

E-post: kundeservice@collectors.no

 

Hva er standardkompensasjon for inndrivelse?

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er et beløp som blir fastsatt av Regjeringen hvert halvår. Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven §3a første ledd fastsettes til 470 kroner. Kreditor kan ilegge 470 kroner i inndrivelseskompensasjon allerede på første purring. Les mere.

Er du uenig i kravet?

Dersom du er uenig i kravet så er det viktig at du kontakter oss og gir beskjed om dette.

Send oss en skriftlig innsigelse merket med vårt saksnummer til kundeservice@collectors.no hvor du redegjør for hvorfor du er uenig i kravet.

Prioriter å få betalt kravet innen forfall

bottom of page