top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJanni

Inkassoprosessen

Oppdatert: 1. mar.

Voksen dame som jobber med forfalte fakturaen, som sendes til inkasso

Å stå overfor en inkassosak kan føles både skremmende og uoversiktlig. Men det er beroligende å vite at hele prosessen er strengt regulert av lovverket, og at alle inkassobyråer er forpliktet til å opptre i samsvar med prinsippene for god inkassoskikk.


Denne artikkelen er en nøkkelressurs for alle som vil forstå dynamikken mellom kreditor, skyldner, og inkassobyråer, samt betydningen av betalingsanmerkninger og lovens rolle i gjeldsinndrivelse.


  • Faktura En faktura er et dokument som bekrefter et salg mellom to parter. Den inneholder detaljer om det kjøpte produktet eller tjenesten, prisen som skal betales, samt andre relevante betalingsbetingelser. Forfallsdatoen på fakturaen angir den siste fristen for å betale beløpet.


  • Purring Dersom fakturaen ikke blir betalt innen forfallsdatoen, kan det sendes en purring. Selgeren er ikke lovpålagt å sende ut purring ifølge inkassoloven. En purring skal inneholde en ny betalingsfrist på minst 14 dager. Eventuelle purregebyrer kan ikke påløpe før 14 dager etter forfallsdatoen på den opprinnelige fakturaen.


  • Inkassovarsel Før en faktura går til inkasso, sendes et inkassovarsel. Dette varselet må ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det kan hende at inkassovarselet er den eneste påminnelsen etter forfallsdatoen på fakturaen, spesielt hvis ingen purring er sendt. Forsinket betaling etter inkassovarselets forfall kan medføre ekstra kostnader, som inkassosalær og forsinkelsesgebyrer.


  • Betalingsoppfordring Dersom inkassovarselet ikke blir betalt, overføres saken til inkasso. En betalingsoppfordring sendes da skriftlig med en frist på 14 dager. I denne kommunikasjonen informeres det om kravets grunnlag, klagemuligheter, og videre saksgang. Betaler man etter denne fristen, kan ytterligere inkassokostnader legges til det opprinnelige kravet.


  • Rettslige skritt Ved vedvarende manglende betaling, kan saken ta en rettslig vending. Dette kan innebære at saken sendes til rettslig innkreving gjennom namsmannen eller forliksrådet. Rettslige skritt fører til ekstra kostnader, da flere involverte parter medfører mer tidsbruk på saken.


  • Betalingsanmerkning En betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslige tiltak er iverksatt. Denne anmerkningen blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og kan føre til avslag på lån, kreditt og mobilabonnementer. For næringsdrivende kan en betalingsanmerkning registreres allerede 30 dager etter at fakturaen ble overført til inkasso.


  • Forliksklage Ved uenigheter omkring kravet, kan saken bringes for forliksrådet gjennom en forliksklage. Forliksrådet er den laveste sivile rettsinstansen i Norge og arbeider for å løse tvister på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Den part som ikke deltar eller taper saken, må dekke dagens kostnader. Forliksrådets avgjørelse er rettskraftig.


  • Begjæring om utlegg Etter en rettskraftig avgjørelse i forliksrådet, kan inkassoselskapet be namsmannen om å sikre betaling av det skyldige beløpet gjennom utlegg. Dette kan innebære lønnstrekk, trygdetrekk, eller salg av pant i eiendom eller andre eiendeler. Ytterligere kostnader kan påløpe og legges til det opprinnelige kravet.


  • Tvangsdekning Ved fortsatt uteblivende betaling, kan inkassoselskapet kreve tvangsdekning, som kan innebære tvangssalg av eiendom eller løsøre. Pant i eiendom eller løsøre utløses og selges for å dekke det utestående kravet. Tvangssalg fører med seg betydelige kostnader

70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page