top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJanni

Inkassoskikk

Oppdatert: 8. mar.Dame som jobber med inkasso i et åpent kontorlandskap

Inkassotjenester er avgjørende for økonomien ved å hjelpe til med at bedrifter mottar det de er skyldig, samtidig som det opprettholder rettferdighet mellom kreditor og skyldner. Inkassoloven §8 sier at "Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk," men hva innebærer dette, og hvorfor er det viktig?


Hva er god inkassoskikk og hvorfor spiller det en rolle?

God inkassoskikk innebærer en etisk og rettferdig tilnærming til innkreving av gjeld. Dette sikrer at skyldnere behandles med respekt og rettferdighet gjennom hele prosessen, samtidig som kreditorenes rettigheter blir ivaretatt. Det handler om åpenhet, respekt, og proporsjonalitet i alle trinn av inkassoprosessen.Fordeler for skyldner og kreditor

For skyldnere beskytter god inkassoskikk mot uetiske praksiser og bidrar til en mer rettferdig behandling. For kreditorer styrker det relasjonen til kundene og kan forbedre sjansene for at gjelden blir betalt. Samfunnet som helhet nyter godt av et sunt økonomisk miljø og opprettholdelse av tillit mellom virksomheter og forbrukere.


Eksempler på Uetisk Inkasso

Forbrukerrådet peker på flere handlinger som er i strid med god inkassoskikk, blant annet:

  • Ukorrekte opplysninger om konsekvensene av å ikke betale.

  • Trusler om å offentliggjøre gjelden til venner eller familie.

  • Krenkende personlige oppsøkninger, som på arbeidsplassen.

  • Telefoninkasso til upassende tider, som sent på kvelden eller på helligdager.

  • Innkreving av grunnløse eller bestridte krav.

  • Urettmessig registrering av betalingsanmerkninger.

  • Tilbud om lån for å dekke kravet.


Disse handlingene kan ha alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser for de berørte og er ikke i tråd med prinsippene om god inkassoskikk.

Hvis du står overfor utfordringer med å kreve inn utestående betalinger, er det viktig å velge riktig partner for jobben. Med vår ekspertise og erfaring innen inkassotjenester, sikrer vi at dine krav blir behandlet på en profesjonell og hensynsfull måte. La oss ta hånd om innkrevingen, så du kan fokusere på din kjernevirksomhet. Velg Collectors for effektiv og ansvarlig inkassohåndtering.
49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page