top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJanni

Hvordan sende et krav til inkasso

To personer som håndhilser over et skrivebord. Den ene personen står, mens den andre personen sitter. På skrivebordet er det en bærbar datamaskin, en kaffekopp og en liten plante. Begge personene er kledd i lyse, uformelle klær.

For å sende et krav til inkasso i Norge, må visse juridiske krav og prosedyrer følges nøye. Collectors ønsker å sikre at alle våre kunder har en klar forståelse av disse prosessene. Her er en oversikt over de viktigste kravene som må være oppfylt:


1. Gyldig og forfalt pengekrav


Først og fremst må kravet være et pengekrav, altså at det handler om en spesifikk sum penger. Dette kravet må også være forfalt til betaling, noe som betyr at betalingsfristen må ha utløpt før inkassoprosessen kan igangsettes.


2. Rettidig og korrekt fakturering


Debitor (skyldner) må ha mottatt en korrekt faktura som spesifiserer hva kravet gjelder. Det er viktig at fakturaen er sendt til riktig adresse og inneholder alle nødvendige opplysninger, inkludert forfallsdato, beløp, og en detaljert beskrivelse av kravet.


3. Inkassovarsel


Før et krav kan sendes til inkasso, må skyldneren motta et skriftlig inkassovarsel. Dette varselet skal gi skyldneren en betalingsfrist på minst 14 dager fra varselets dato. Inkassovarselet må også tydelig informere om konsekvensene av manglende betaling innen fristen.


4. Rimelig grunnlag for kravet


Det er avgjørende at kravet har et rimelig og saklig grunnlag. Urimelige eller urettmessige krav kan ikke sendes til inkasso, og vil bli avvist dersom de ikke oppfyller lovens krav.


5. Gjeldsbrev eller avtale


Det bør foreligge en skriftlig avtale, kontrakt, eller et annet dokument som tydelig viser at kravet er rettmessig. Dette dokumentet fungerer som bevis på at det eksisterer en gyldig forpliktelse mellom partene. Det er viktig at avtalen er signert av begge parter for å bekrefte at begge har godkjent avtalen. Et VIPPS-krav, en enighet på chat/SMS er ikke et gyldig gjeldsgrunnlag, men kan brukes som dokumentasjon på en faktura.


Hva om du ikke har en skriftlig avtale?


Mange låner ut penger uten å lage en skriftlig låneavtale. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, men den er mye vanskeligere å bevise. I slike tilfeller kan det være mer utfordrende å bevise at kravet er rettmessig, men det er ikke umulig. Her er noen alternativer som kan hjelpe:


  • Dokumentasjon av overføring: Hvis pengene ble overført via bank, kan kontoutskrifter vise transaksjonen. Dette kan fungere som bevis på at pengene ble lånt ut.

  • Kommunikasjon: E-poster, tekstmeldinger, eller annen skriftlig kommunikasjon mellom deg og skyldneren kan også være nyttige for å vise at det har vært en avtale om lånet.

  • Vitneutsagn: Hvis det er vitner som kan bekrefte at lånet ble gitt, kan deres utsagn bidra til å styrke kravet.


Det er alltid anbefalt å ha en skriftlig avtale for å unngå slike situasjoner, men dersom dette ikke er mulig, kan de ovennevnte metodene bidra til å dokumentere kravet.


Neste steg i inkassoprosessen


Dersom alle disse kravene er oppfylt, kan kravet sendes til inkasso. Collectors vil da følge opp kravet, sende purringer, og eventuelt ta saken videre til rettslig inndrivelse hvis betaling uteblir. Vårt mål er å sikre at alle inkassoprosesser skjer i henhold til lovverket og på en profesjonell måte, til fordel for både kreditor og debitor.


For mer informasjon eller bistand med inkassoprosessen, er du velkommen til å kontakte Collectors.
49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page