top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJanni

Hva gjør du når kunden fortsatt ikke betaler etter inkasso?Når en inkassosak stopper opp og sluttkunden ikke viser vilje til å betale, er det avgjørende å ta riktige skritt videre. Dette kan inkludere å vurdere rettslige tiltak, avvente til saken foreldes, eller trekke saken helt. I denne artikkelen utforsker vi ulike strategier og gir veiledning om hvordan du best kan sikre dine økonomiske interesser i slike situasjoner.


Rettslige skritt


Når inkassoprosessen ikke fører frem, kan det være nødvendig å vurdere rettslige skritt. Dette innebærer å sende saken til namsmannen som kan iverksette tiltak som tvangsinndrivelse eller tvangssalg av kundens eiendeler. Prosessen starter med et varsel om utlegg og kan involvere Forliksrådet for å søke en minnelig løsning før den eventuelt går til domsavgjørelse. Selv om dette kan være en tidkrevende prosess, med svar som kan variere fra to til ni måneder, gir det en mulighet for å sikre at dine krav blir prioritert.


Trekke tilbake saken: Når er det ikke verdt anstrengelsene?


Det kan oppstå situasjoner hvor det økonomisk ikke gir mening å fortsette forfølgelsen av en ubetalt fordring. Hvis du vurderer at ytterligere innsats ikke vil være kostnadseffektivt, kan det være en klok beslutning å trekke saken tilbake. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle kostnader som kan påløpe ved å trekke en sak.Utenomrettslig inndrivelse


For noen virksomheter kan det være fordelaktig å fortsette overvåkningen og utenomrettslige inndrivelsesforsøk. Dette kan innebære regelmessig oppfølging gjennom telefonsamtaler, SMS, og e-post. Denne tilnærmingen er mindre inngripende og gir kunden en mulighet til å gjøre opp for seg uten å involvere rettssystemet. Ved å opprettholde en dialog kan man ofte finne en løsning som fungerer for begge parter.


Når foreldelsesfristen nærmer seg


En viktig vurdering som må tas når en ubetalt fordring nærmer seg sin foreldelsesfrist på tre år, er om man skal ta rettslige skritt for å forlenge kravets varighet opp til ti år. Dette er spesielt relevant når det gjelder større summer som kan ha betydelig økonomisk påvirkning på virksomheten. Alternativt kan man fortsette forsøkene på å inndrive gjelden gjennom mindre formelle midler frem til fristen utløper.


65 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page